MOZGÁSKOTTA – plusz módszer óvodánkban gyermekeink fejlődéséért

Mi az a Mozgáskotta?

A Mozgáskotta egy komplex személyiségfejlesztő eljárás, amely játékos és szórakoztató módon, nyelvfüggetlenül, univerzális játék során fejleszti a gyermek mozgásos és gondolkodási képességeit, életkori sajátosságaihoz igazodva.

Miben tud segíteni a módszer?

A mozgáskotta módszere különösen ajánlott azoknak a 4-8 éves gyerekeknek, akiknek:

 • mozgásfejlesztése ajánlott,
 • erőnléte, állóképessége, ügyessége tovább fejleszthető,
 • figyelem-, emlékezet-, koncentrációs zavarral küzdenek,
 • téri tájékozódásuk nem pontos,
 • szoronganak a testnevelésben nyújtott teljesítményük kapcsán,
 • kevésbé köti le a testnevelés „hagyományos” formája.
 • részképességekben való elmaradás esetén,
 • különleges bánásmódot igénylő gyermekek bizonyos eseteiben,
 • tehetséggondozásban,
 • iskolai kudarcoknál.

A mozgáskotta abban az életkorban (fejlődési szinten) segíti a gyermekeket hatékonyan, ahol a verbális és tudatos tanulás még nem, vagy kevésbé jellemző.

A módszernek az iskolaelőkészítésben is nagy szerepe van, változatosabbá és szórakoztatóbbá teszi az iskolára való felkészülést.

A kezdetben síkban, majd később térben is variálható a vizuális jelrendszer –mint hívóinger sor- kialakítása, majd követése.

A képi ingerek átmenetileg csökkentik a nyelvi funkciók jelentőségét, segítik a figyelem koncentrálását.

Fejlesztési lehetőségek a mozgáskotta óvodai gyakorlatában:

Érzelmi, szociális:

 • Érzelmek felismerése, kifejezése
 • Akarat, szabálytudat, énkép, kapcsolatteremtés, együttműködés, stb.

Mozgás:

 • Mozgáskoordináció, kondicionális képességek, lateralitás, testtudat, térbeli tájékozódás, stb.
 • Nagymozgások, finommotorika

Értelmi, beszéd:

 • Érzékelés, észlelés, keresztcsatornák, figyelem, emlékezet, képzelet, kreativitás, stb.
 • Beszédészlelés,- értés,- motorika,- kedv, szókincs, grammatika

Fenti információ helye:

https://bobitaokosda.hu/szolgaltatasok/mozgasfejleszto-programok/mozgaskotta

https://www.katped.hu/sites/default/files/mozgaskotta_modszer_az_ovodai_gyakorlatban.pdf

A módszer kidolgozója: Magyar Gábor

https://www.mozgaskotta.hu/Kezdolap

Mozgáskotta a Mocorgóban:

Óvodánkban november elején szerveztünk egy képzést a témával kapcsolatban. Szakmai előadónk  Regősné Éles Anikó óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus, Mozgáskotta tréner.

Az tréning elején alaposan megismerhettük a módszer elméleti hátterét. A gyakorlati részben mindannyian sportos ruhába öltöztünk és saját tapasztalatokat szereztünk a játékos feladatokról.

Ez a módszer nagyon eszközigényes, speciális készletet igényel, amelyet óvodánk a tavalyi nevelési évben meg tudott vásárolni. Különböző szakmai oldalakon utána nézve már egy ideje önképzéssel is igyekeztünk elmélyedni a felhasználás rejtelmeiben, de gyűltek a kérdéseink.

A novemberi képzés után mindezekre választ kaptunk, és innentől magabiztosan használjuk a készletet óvodásaink fejlesztésének céljából.

Kicsik és nagyobbak egyaránt élvezik az ezzel való „játékot”, miközben fejlődnek képességeik.

Galériánkban megtekinthetnek pár képet képzésünkről.

Szerző: Glázer Márta, óvodapedagógus

Megszakítás