A csoport munkatársai:

Kanyó Adrienn, Adri néni – óvodapedagógus

Schmidt Krisztina, Kriszti néni – óvodapedagógus

Szabó Mária, Marcsi néni – dajka

Csoportunkban jelenleg 24 gyermek jár. 2022. szeptemberétől bontogatják szárnyaikat. Szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítva építjük kis közösségünket, melynek során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni fejlődését.

Kiemelt szerepet kap a mindennapjainkban a játék és a mozgás. Kicsiny, de érdeklődésüknek megfelelő játékokban bővelkedő csoportszobánkban, teret és időt biztosítsunk a szabad játékuknak. Mozgás tevékenységüket a jól felszerelt, tágas tornatermünkben, jó idő esetén óvodánk játszóudvarán fejlesztjük. Csoportunk gyermekei óvodánk KRESZ parkjában is sok mozgásos tevékenységben vehetnek részt.

A játékos tanulási tevékenységeket, melyek a mese-vers, környező valóság megismerése, énekes játék, vizuális tevékenységek, az adott témának megfelelően komplex formában valósítjuk meg.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, az egészségtudatos életmódra, a hagyományőrzésre.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők nyugodt szívvel merjék gyermekeiket az óvodában hagyni. Érezzék azt, hogy gyermekeik biztonságban, szeretetben töltik velünk napjaikat.

Bevonjuk a szülőket mindennapi életünkbe (heti témánkhoz kapcsolódó könyveket, játékokat, eszközöket hoznak), terveink megvalósításába. Lehetőséget biztosítunk a családoknak az óvodai életbe való betekintésre, az év folyamán több alkalommal a jeles napokhoz kapcsolódva közös délutánokat szervezünk.

Szeretnénk, hogy csoportunk gyermekei sok pozitív élménnyel gazdagodva, az iskola elkezdéséhez szükséges alapokkal felvértezve lépjenek majd tovább az élet újabb kapujába.

Megszakítás