Maci csoport

Személyi feltételeink a csoportban:

Fórisné Juhász Marianna, Marianna néni – óvodapedagógus

Valkai Diána, Dia néni – óvodapedagógus

Hajdu Erika, Erika néni – pedagógiai asszisztens

Gere Imréné, Zsuzsa néni – dajka

A gyermekek nevelését ,fejlesztését ketten látjuk el, mint óvodapedagógusok. Felsőfokú végzettséggel, több éves tapasztalattal rendelkezünk és heti váltásban dolgozunk. A pedagógiai munkát segítő munkatársaink a pedagógiai asszisztens, valamint a dadus néni.

Munkánkat segítő szakemberek: pszichológus, logopédus, gyógypedagógus.

Gyermekvédelmi szociális hátrányok enyhítésében gyermekvédelmi megbízottunk szorosan együttműködik a szociális segítő munkatárssal, az óvodapedagógussal, szülőkkel és a Gyermekjóléti Szolgálattal egyaránt.

Csoportunk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges feltételekkel, melyek jó színvonalúak.

Csoportösszetétel:

Homogén életkorú a kiscsoportunk. A jelenlegi létszám 21, ebből 8 lány, 13 fiú gyermek. Többen betöltötték már a negyedik életévüket. Csoportunkban kiemelt feladatunk, hogy a gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodó komplex és differenciált nevelésben részesüljön ,illetve segítségnyújtást biztosítunk a társszervekkel való kapcsolat felvételébe, szükség szerint, pl.Szakszolgálat.

Fontosnak tartjuk a családi és óvodai nevelés összhangjának megteremtését, támogatva a közösségi normák, szokások elsajátítását. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek szeretetben, érzelmi biztonságban nyugodt, derűs légkörben, sokszínű élménnyel,  programok átélésével gazdagodva nevelkedjenek.

Ehhez a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda minden feltételt biztosít.

Megszakítás